Sito štampa

    Sito štampa je tehnika štampanja kojom se otisak ostavlja na gotovo svakom predmetu sa ravnom površinom. Može se štampati na keramici, plastici, drvetu i sličnim podlogama. Oblik i namena podloge takođe nije bitna. Sito štampa nalazi najveću primenu u tekstilnoj industriji zato sto je vrlo pogodna za štampu na različitim tekstilnim materijalima.

    Jedna od mnogih prednosti sito štampe je i ta sto je korišćenjem ove tehnike štampanja moguće dobiti različite debljine sloja boje na otisku. Na ovaj način odštampani materijal pokazuje određen stepen reljefnosti i moze delovati i kao trodimenzionalni objekat. Iz ovog razloga se sito štampa ponekad naziva i 3D štampa.

    Druga velika prednost sito štampe se krije u njenoj isplativosti pri štampanju velikog tiraža. Sito štampa je zato izuzetno korišćena tehnika štampe za štampanje velikih tiraža.

Fiksni

011 32 90 560

Mobilni

063 81 86 116

E-mail

grafotin@gmail.com

Adresa

Višnjička 6
Beograd